fbpx

מחקר

איך מידת הדתיות משפיעה על התנהגות אנטי חברתית ומצוקה רגשית אצל בעלי ADHD?

ישנם שני ממצאים שחוזרים על עצמם בספרות המחקרית: הפרעת קשב קשורה לרמות גבוהות של תחושת מצוקה והתנהגות אנטי- חברתית ועבריינות דתיות קשורה לרמות נמוכות של תחושת מצוקה והתנהגות אנטי- חברתית, פעילות לטובת החברה ומיעוט בעבריינות

איך מידת הדתיות משפיעה על התנהגות אנטי חברתית ומצוקה רגשית אצל בעלי ADHD? Read More »

מחקר מדהים שמציע תת סוג חדש של ADHD עם רכיב של וויסות רגשי

מחקר מ- 2015 חילק בעלי ADHD לשני סוגים לאחר שימוש בשאלון שמעריך תסמינים רגשיים לצד שאלון ADHD סטנדרטי:1. קשיי קשב2. הפרעת קשב אמוציונלית שמאופיין בחוסר וויסות רגשי במחקר מ-2020 שיחזרו את המחקר על מדגם גדול יותר של 1490 אנשים מאובחנים בהפרעת קשב והשוו בין קבוצות של מבוגרים עם ADHD מהסוג של קשב לבין הסוג הרגשי כולל תגובה

מחקר מדהים שמציע תת סוג חדש של ADHD עם רכיב של וויסות רגשי Read More »

להתקשר