איך מידת הדתיות משפיעה על התנהגות אנטי חברתית ומצוקה רגשית אצל בעלי ADHD?

ישנם שני ממצאים שחוזרים על עצמם בספרות המחקרית: הפרעת קשב קשורה לרמות גבוהות של תחושת מצוקה והתנהגות אנטי- חברתית ועבריינות דתיות קשורה לרמות נמוכות של תחושת מצוקה והתנהגות אנטי- חברתית, פעילות לטובת החברה ומיעוט בעבריינות

איך מידת הדתיות משפיעה על התנהגות אנטי חברתית ומצוקה רגשית אצל בעלי ADHD? Read More »