fbpx

קונפליקטים בזוגיות עם בעלי ADHD

במחקר מ- 2015 סטודנטים עם הפרעת קשב דיווחו על רמות גבוהות יותר של סכסוכים עם בני הזוג לעומת סטודנטים ללא הפרעת קשב.

המחקר ציין שלסטודנטים מהסוג המשולב יש יותר קונפליקטים עם בני הזוג לעומת אלו שיש להם רק את הסוג הקשבי.

במחקר מוקדם יותר ערכו תצפית על זוגות צעירים במהלך משימה ליישוב סכסוכים ומצאו שבקרב זוגות שלאחד מהם יש בן זוג עם הסוג המשולב- בן הזוג הפגין התנהגות יותר שלילית במציאת פתרון, היו יותר קונפליקטים ודיווחו על שביעות רצון נמוכה יותר בקשר לעומת זוגות שלאף אחד מהם אין אבחנה של הפרעת קשב או שלאחד מהם יש הפרעת קשב מהסוג הקשבי.

מספר מחקרים הראה שהפרעת קשב מהווה גורם סיכון לאלימות זוגית.
בשני מחקרים מ- 2012 ו-2017 מצאו שגברים צעירים שאובחנו בילדותם עם ADHD דיווחו על אלימות מילולית ופיזית בתדירות גבוהה יותר בזוגיות לעומת גברים ללא ADHD.

אם ניתן להבין איך הפרעת קשב קשורה לביטויי אלימות, הנה ממצאים מפתיעים- גברים ונשים שאובחנו בהפרעת קשב  בילדותם היו בסיכון מוגבר להיות קורבנות לאלימות זוגית (2016, 2019).

הרבה ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב, במיוחד מהסוג ההיפראקטיבי- אימפולסיבי, מתקשים לשלוט בהתנהגותם ובמיוחד בשעת כעס, תסכול ומצוקה בגלל האימפולסיביות וקשיי וויסות רגשי. 
אצל חלקם זה יכול להתבטא בצעקות, קללות, ריבוי קונפליקטים ותקשורת לא תקינה, בעוד שבקצה של הרצף הזה יש כאלה שגם מגיעים לאלימות של ממש.

יש לציין שהרבה ילדים שמתנהגים באלימות ובבעיות התנהגות בגלל הפרעת הקשב שלהם מתבגרים ומצליחים לווסת את עצמם ולהגביר את יכולת השליטה העצמית, אבל יש גם כאלה שלא. לכן חשוב מאוד לטפל בזה כבר בילדות ובגיל ההתבגרות- אם יש לכם ילדים כאלה, כדי שילמדו כבר בגיל צעיר תקשורת טובה ובריאה ושליטה עצמית, כישורים שיועילו להם לא רק בהווה אלא גם בעתיד.

אם אתם מבוגרים כאלה, חשוב מאוד ללכת לטיפול אצל מטפל שמבין בהפרעת קשב מכיוון שההבנה של השפעת האימפולסיביות וקשיי הוויסות הרגשי שמקורם ביולוגי חשובה מאוד מעבר להבנה של המנגנונים הפסיכולוגים והאישיותיים שעליהם שמים דגש מטפלים רגשיים קונבנציונליים. 

יש לי ניסיון בטיפול במבוגרים עם הפרעת קשב וקשיי וויסות רגשי, שליטה בכעסים וקשיים בתקשורת במערכות יחסים ואתם מוזמנים לפנות אליי.

אולם במידה וזה מגיע לרמה של אלימות במשפחה, לא משנה אם אתם בצד האלים או הקורבן, בהווה או בעבר, חשוב מאוד ללכת לקבל טיפול ייעודי אצל מטפל שמתמחה בכך באופן פרטי או במרכזים לאלימות במשפחה בכל הערים הגדולות שהטיפול בהן הינו מסובסד ובמחיר סמלי וכולל טיפולים פרטניים, קבוצתיים, זוגיים, עזרה במיצוי זכויות ואם צריך אז גם ליווי והגנה לנפגעי אלימות במשפחה.

אפשר לעבוד על זה ולטפל בזה, אל תזניחו את זה. 
זה גורם לסבל רב לכל הצדדים גם אם זה ברמה נורמטיבית.

 

 

מקורות:
 Wymbs, B. T., Walther, C. A. P., Cheong, J.
W., Belendiuk, K. A., Pedersen, S. L., Gnagy, E.
M., Pelham, W. E., & Molina, B. S. G. (2017). Childhood
ADHD potentiates the association between problematic drinking and intimate
partner violence. Journal of Attention Disorders21, 997–1008.
Wymbs, B.Molina, B.Pelham, W.Cheong, JeeWonGnagy, E.Belendiuk, K.Walther, C.Babinski, D., & Waschbusch, D. (2012). Risk of intimate partner violence among young adult males with childhood
ADHD
Journal of Attention Disorders16373383.
Guendelman, M. D.Ahmad, S.Meza, J. I.Owens, E. B., & Hinshaw, S. P. (2016). Childhood attention-deficit/hyperactivity disorder predicts intimate
partner victimization in young women
Journal of Abnormal Child Psychology44155166.
Wymbs, B. T.Dawson, A. E.Egan, T. E., & Sacchetti, G. M. (2019). Rates of intimate partner violence perpetration and victimization among
adults with ADHD
Journal of Attention Disorders23949958.
 

כתיבת תגובה

להתקשר