fbpx

רגש

מפה גופנית של רגשות

בפינלנד (2013) נערך מחקר מעניין שבו יצרו מפה גופנית של רגשות. כשאנו מרגישים רגשות, בפרט אם הם עזים, בין אם הם רגשות שהישרדותנו תלויה בהם (כגון פחד) ובין אם רגשות של הנאה, אנו חשים בגוף מגוון תחושות פיזיות שמתלוות אליהם. במחקר רצו לבדוק האם התחושות ומיקומן בגוף הן אוניברסליות או תלויות תרבות. במחקר ערכו חמישה

מפה גופנית של רגשות Read More »

להתקשר