בניית חומות כהגנה מפני חרדה

מה קורה כשאנחנו מעיזים לנסות משהו חדש ונפגעים? פעמים רבות זה גורם לנו לפתח חומות עבות ולפחד להתנסות שוב. החרדה מייצרת הימנעות שמגדילה חרדה.

בניית חומות כהגנה מפני חרדה Read More »