fbpx

חמשת עיצות הזהב להורים

הורים רבים נוקטים בשיטת הספירה, ונחשו מה קורה כשהם מגיעים ל-3?
כלום!
ולכן זה לא אפקטיבי.

חמשת עיצות הזהב להורים
1. לא מאיימים בעונש בלי לבצע. הילד לומד שאין כיסוי לאיומים שלכם, והם הופכים לריקים מתוכן.
2. מסבירים לילד מה אתם מצפים ממנו בשפה פשוטה המותאמת לגילו. אל תצפו שידעו מה לעשות או לא לעשות אם לא אמרתם לו.
3. כשהילד עושה מעשה לא בסדר, לעולם אל תגידו לו שהוא ילד רע. אם אתם תופסים אותו בשקר, אל תגידו שהוא שקרן וכו’.
יש לעשות הפרדה בין המעשה לילד/האדם עצמו. ההתנהגות לא מעידה על האדם!
4. לאחר שהילד ביצע מעשה לא בסדר, אתם מסבירים במשפט אחד מה לא היה בסדר ומה העונש. אם “תחפרו” לו ותטיפו לו מוסר, תאבדו את הקשב שלו, וזה לא יהיה יעיל.
5. תדאגו להודיע לילד מראש- “אם תעשה x, יקרה y”. ככה הילד יודע מה מצפה לו וגם אתם יודעים. תחליטו שבאופן קבוע על כל הפרה של כלל יש תוצאה קבועה. עקביות חיונית ללמידה והפנמה של התנהגות רצויה. זה גם מונע מכם להגיב בהשהייה ארוכה מידי (שגם פוגמת ביעילות) והגבה מתוך כעס ובאופן לא יעיל או לא פרופורציונלי.

בהצלחה! 

כתיבת תגובה

להתקשר