fbpx

השפעת המחשבה על המציאות

נעשו מחקרים רבים על מנת לבדוק את השפעת המחשבה על המוח וכיצד הוא מתמודד ופועל בדמיון ובמציאות. אחד המחקרים מודגמים בתמונה זו- עשו סריקות מוחיות לפסנתרנית מקצועית שהתאמנה רבות מידי יום על הפסנתר בשעה שניגנה ולאחר מכן בשעה שביקשו ממנה לדמיין שהיא מתאמנת על נגינה. ניתן היה לראות בתרשימים שהפעילות המוחית בשעת הדמיון דומה לפעילות המוחית בשעת ביצוע הפעולה במציאות, וזאת למרות שידיה לא נעו כלל.
המחקר מראה את כוחו של הדמיון והשפעתו על המציאות. גישות שונות בפסיכולוגיה כמו הCBT והביופידבק רותמים את הדמיון על מנת לאמן את המוח בפעולות שלא ניתן לבצע במציאות מסיבות שונות או לפני ביצוע במציאות על מנת לתרגל את הפעולות.

פרופ’ דן גילברט, פסיכולוג מאוניברסיטת הארוורד סיכם יפה מחקרים דומים בתחום באומרו: “מה שמעניין הוא שבתרשימים של הפעילות המוחית, התחושה המדומיינת נראית בדיוק כמו החוויה האמיתית. מבחינת המוח אין משמעות לקביעה אם מדובר בדמיון או במציאות. אותם חלקים במוח עושים את אותן הפעולות”.

כתיבת תגובה

להתקשר