fbpx

הצלחה וכשלונות

לפעמים אנשים חושבים לעצמם- אני לא מצליח. אני כישלון. כל דבר שאני מנסה- לא עובד. לא הצלחתי, ולעולם לא אצליח!

אם עושים משהו והוא לא מצליח, זה אומר אחד משניים (ולפעמים שניהם גם יחד):
1) הדרך שבה ניסינו לא טובה ואנחנו צריכים לנסות דרך אחרת.
2) הדרך נכונה, אבל הציפיות לא מותאמות למציאות, ואנחנו צריכים לבדוק את הציפיות שלנו, ולהתאים אותן למציאות (בד”כ להנמיך אותן).

כשיש לנו חשיבה שלילית שמכלילה על הכל, יש לנו טעויות חשיבה- אחת מהן היא לחשוב שהעבר מעיד על העתיד. שעשינו הכל. העבר לא מעיד על העתיד. זה שלא הצלחנו בעבר, לא אומר שלא הצלחנו בכלום ולא נצליח בעתיד.
כשהכול שחור, ואנחנו לא מצליחים למצוא נקודות אור בחיים, הדבר שאני מאמינה שצריך לעשות עם המטופל זה למצוא את המקומות שבהם הוא כן הצליח בעבר שלו וללמוד מה גרם לו להצליח. למצוא את החוזקות שלו ולמנף אותן כדי להתמודד עם הקשיים שלו. לא להתמודד רק במה שרע ולא מצליח.

אפשר ללמוד מכישלונות, ועוד יותר אפשר ללמוד מהצלחות!

כתיבת תגובה

להתקשר