גזלני זמן

מהו גזלן זמן או מבזבז זמן? איך יודעים כמה זמן מבזבזים על פייסבוק?