גילוי עריות- האם שלא רואה את הפגיעה

ההורה הלא יודע על הפגיעה בין ההורה האחר לילד וההבדל בינינו לבינם