מיקוד שליטה חיצוני ופנימי- או: קצה אחד של גאווה ובקצה השני חוסר ביטחון עצמי

מיקוד שליטה חיצוני ופנימי- על אנשים שמטילים את כל בעיותיהם על הסביבה ואנשים שמטילים את כל בעיותיהם ושל אחרים על עצמם